Produktionsvecka #2 – storyboarding

Då har det gått en vecka, och arbetet med kortfilmen Carrot har fortskridit. Jag har ännu inte spenderat kolossala mängder tankeenergi på de musikaliska aspekterna av filmen, men vissa av de beslut vi i produktionsteamet har fattat under veckan som gått har skapat en viss potential för olika musikinslag.

Veckans framsteg:

– Ett inspelningsdatum för scenerna som utspelar sig inomhus (ca 85 %) har spikats.

– En storyboard (i text) har färdigställts, vilket förhoppningsvis kommer bidra till att inspelningen går snabbt och effektivt (läs ”försenas så lite som möjligt”).

– Inspelningsplaneringen är inte helt klar men alla förutsättningar för att skriva ned en sådan har skapats. Scenerna har bland annat sammanfattats i korta beskrivningar och radats upp i inspelningsordning snarare än i film-kronologisk ordning.

StoryboardingKvar att göra:

– Inspelningsplanering i form av detaljerat schema.

– Den rekvisita som kräver lite extra energi kommer jag och producenten klistra ihop på onsdag (visserligen dagen före inspelningsdatumet, men det torde inte innebära några problem).

– Se några slags tecken på att skådespelerskan som har huvudrollen faktiskt har läst manus.

Vidare tankar kring musiken:

Storyboarden gav lite ytterligare inspiration när det gäller musikaliska ingredienser och synkronisering av ljud och bild. En scen där huvudpersonen skapar ett anslag som hon sedan skriver ut i flera kopior och trycker upp på olika ställen utomhus kommer att klippas så att hela processen förefaller väldigt mekanisk – närmast hypnotisk – för att illustrera huvudpersonens växande besatthet av moroten (som bör ses som filmens viktigaste bifigur). Musikaliskt har jag tänkt mig att den här scenen skulle kunna accentuera ”slagen” där huvudpersonen trycker upp anslagen.

Ja, i övrigt har jag ju inte tänkt så mycket. Dock kan det vara på sin plats att sätta ihop en liten planering för hur jag vill ha musiken – åtminstone i breda termer.

Nästa vecka ska jag alltså förhoppningsvis ha merparten av materialet för filmen, med bara ett par scener kvar att spela in.

The following two tabs change content below.

Oliver Lindman

Fil kand i musik (Sussex University, Brighton) med tonvikt på komposition och musik i audio-visuella media. Har film och musik som främsta intressen, och uppskattar särskilt när de ingår äktenskap.

Latest posts by Oliver Lindman (see all)

Kommentera

Name and email are required. Your email address will not be published.